Spichlerz

„Kominkowy Spichlerz”

W 2000 roku zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia 
w ogromnej kupie kamieni przykrytej dziurawym da-
chem wspartym na unikalnej storczykowej więźbie.

Wszystko to nazywano „Spichlerzem na Tarnawskiej Gó-
rze”. Taką funkcje pełnił blisko 200 lat i to zapewne jest
źródłem niezwykłej energii emanującej z metrowej gru-
bości kamiennych ścian. Bez zastanowienia kupiliśmy,
zabezpieczyliśmy przed dalszą degradacją i czekaliśmy
na olśnienie...

Przedyskutowaliśmy dziesiątki koncepcji (także sprze-
daży) i w listopadzie 2010 r. postanowiliśmy - sprzeda-
jemy dom w którym dotychczas mieszkaliśmy.....

Wokół łąki, las i widok nasz ukochany – góry a w szcze-
gólności Ona, Królowa Beskidów, rozstrzygający powód
by tu się osiedlić – Babia Góra.